Gezinszorg

Kan u niet of onvoldoende zelf instaan voor uw persoonlijke verzorging of huishoudelijke taken? Gezinszorg is het antwoord.

De gediplomeerde verzorgende kan ondersteuning bieden bij:

  1. Huishoudelijke opdrachten: maaltijden bereiden, vaatwas van de dag, wassen en strijken, het wekelijks onderhoud van de leef- en slaapruimtes, bedden opmaken en verschonen, boodschappen doen,…
  2.  Verzorgende taken: hulp bij het aan- en uitkleden, hulp bij de dagelijkse lichaamshygiëne, hulp bij toiletbezoek,…

Verder is de verzorgende ook opgeleid om de nodige psychosociale ondersteuning te bieden: zij/hij kan informatie verstrekken over hulpmiddelen en voorzieningen, een luisterend oor bieden bij de verwerking van gezondheids- en andere problemen, indien gewenst toezien op de administratie in het gezin,…

Zij/hij kan ook ondersteunen bij de verzorging en de opvoeding van de kinderen.

Voor wie?

Onze dienst gezinszorg is er voor senioren, personen met een beperking, alleenstaanden en gezinnen, vanaf het ogenblik dat er nood is aan ondersteuning op het vlak van huishoudelijke taken en/of verzorgende taken.

Afhankelijk van de omstandigheden kan de hulp tijdelijk of voor langere tijd ingeschakeld worden.

Bedrag

De bijdrage voor gezinszorg is inkomensafhankelijk.

Op eenvoudig verzoek krijgt u gedetailleerde informatie over de verschillende bijdragesystemen.