Gezin en opvoedingsadvies

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en doe je daarom ook niet alleen! Er staan tal van organisaties klaar met advies, hulp en informatie. 

Consultatiebureau Kind & Gezin

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

Het consultatiebureau werkt enkel op afspraak.

Consultatiebureau Kind en Gezin
Europalaan 94
3650 Dilsen-Stokkem
078 150 100 (Kind en Gezin-lijn)
www.kindengezin.be

Huisartsenkring in Dilsen-Stokkem

Het opgroeien van een kind binnen het gezin gaat meestal als vanzelfsprekend. Toch zijn er regelmatig medische kwaaltjes of vragen bij de ontwikkeling van je kind tot volwassene.

Bij je huisarts kan je terecht met vragen over gezondheid en ontwikkeling van je kind. De huisarts kan je hierover advies geven, behandelen en doorverwijzen indien nodig.

Huisartsenkring Dilsen-Stokkem
voorzitter@hakds.be
https://huisartsenkring-dilsenstokkem.be/

Opvoedingswinkel Maasland

Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en uitdagend. Toch is het niet altijd gemakkelijk en heb je wel eens twijfels, onzekerheden of vragen. Opvoedingswinkel Maasland is een initiatief van de 5 Maaslandse gemeentes en OCMW's, het CKG Molenberg en Kind en Gezin. Hier kunnen ouders, leerkrachten, begeleiders, ... terecht met vragen inzake opvoedingsondersteuning.

Wanneer je met zulke vragen zit, is het nuttig om met iemand hierover te praten en tips te krijgen. De opvoedingswinkel kan je hierbij helpen. Medewerkers van de opvoedingswinkel bieden je een luisterend oor, geven gratis advies en zoeken samen met jou naar een passend antwoord op je vragen.

Opvoedingswinkel Maasland is een initiatief van de 5 Maaslandse gemeentes en OCMW's, het CKG Molenberg en het provinciebestuur Limburg. Hier kunnen ouders, leerkrachten, begeleiders, ... terecht met vragen inzake opvoedingsondersteuning.

Bij Opvoedingswinkel Maasland kan je ook terecht voor het ontlenen (begeleiding) van het opvoedspel.

Je kan de opvoedingswinkel op verschillende manieren bereiken:
- alle werkdagen op GSM-nr. 0474/300 300
- info@opvoedingswinkelmaasland.be 
- tijdens het spreekuur op maandag (uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties) van 09.00 uur tot 12.00 uur in het gebouw van het OCMW (sociaal huis), A. Sauwenlaan 80, 3650 Dilsen-Stokkem. Tijdens de schoolvakanties werken we op afspraak.
- www.opvoedingswinkelmaasland.be

Jongerenadviescentrum (JAC)

Het JAC wil jongeren die het moeilijk hebben de steun geven om zelf terug verder te kunnen. Het JAC biedt rust aan degenen die dat kwijt zijn. Het wil de mogelijkheden van jongeren versterken. Het wil jongeren informeren over hun rechten. Kortom, het JAC vecht voor een menswaardig leven voor elke jongere. De JAC-medewerker heeft een grondige kennis van het oplossingsgericht werken.

Het JAC is het jongerenonthaal van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk

CAW Limburg – JAC Dilsen-Stokkem
Sporthal De Spil, Koning Boudewijnplein 1, 3650 Dilsen-Stokkem
Elke woensdag op afspraak: 011 85 00 05 of jac.dilsen-stokkem@cawlimburg.be
Je kan chatten met iemand van het JAC. De chatroom is open van maandag tot en met vrijdag van 13u tot 19u. www.jaclimburg.be

CGG (centrum Geestelijke Gezondheidszorg) Maasland

Koning Albertlaan 35 bus 2
3630 Maasmechelen
www.cgglitp.be

Kind en Taal vzw

Kind en Taal is een organisatie die tot doel heeft de onderwijskansen te verbeteren van kinderen als hefboom in de strijd tegen kansarmoede. Kind en Taal werkt met het programma Instapje aan taalstimulering bij peuters tussen 1 en 2,5 jaar.

Kind en Taal organiseert het aanbod dat verankerd wordt in de lokale Huizen van het Kind en het onderwijs.

Stalenstraat 48
3600 Genk
info@kindentaal.bewww.kindentaal.be

Pleegzorg

Dilsen-Stokkem is sinds mei 2017 pleegzorgstad, waardoor ze zich engageert om de doelstellingen van Pleegzorg Limburg mee na te streven en de missie van pleegzorg uit te dragen.

089 84 07 60 - www.pleegzorgvlaanderen.be/limburg 

Groeimee.be

Stel uw opvoedingsvraag of neem een kijkje op de website voor tal van opvoedingsadviezen.

www.groeimee.be

Integra Maasland (verslavingszorg)

Antenne Maasmechelen (ambulante verslavingszorg) voor de gemeenten Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik en Maasmechelen.
Koning Albertlaan 35/2, 3630 Maasmechelen
011 71 60 02
www.integra-limburg.be

Vereniging Sint-Vincentius Dilsen-Stokkem

Hulp en ondersteuning van doelgroepen met minder kansen: voedselhulp, regelmatig persoonlijk contact en indien nodig doorverwijzing naar de bevoegde instanties.

jovos@skynet.be

Dienst Ondersteuningsplan Limburg

De Dienst Ondersteuningsplan is een dienst voor kinderen en volwassenen met een beperking of een vermoeden van beperking. Samen met jou en de mensen die voor jou belangrijk zijn, maken we een plan dat een antwoord geeft op je vragen en waarmee je verder aan de slag kan.

Kempische Steenweg 293/4 – Corda campus gebouw 6
3500 Hasselt
011 35 34 10
info@doplimburg.be
www.doplimburg.be

TaO - Armoede

TAO Armoede is een deelwerking van vzw De Link. Onze teams bestaan uit opgeleide ervaringsdeskundigen, een coördinator en vormingswerker(s). We brengen een aanbod van vorming, coaching, advies en expertise in heel Vlaanderen.

Provincie Limburg
Schaapdries 2 - 3600 Genk
089 56 61 44 - 0470 99 12 44
limburg@tao-armoede.be

Sociale dienst OCMW (openbaar centrum maatschappelijk welzijn)

Bij de sociale dienst van het OCMW kan je terecht voor individuele hulpverlening en begeleiding in functie van welzijn en menswaardig bestaan. Ook kunnen we ze je er doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten.

www.dilsen-stokkem.be/sociale-dienst

Ontmoetingsgroep alleenstaande ouders

Ben je een alleenstaande ouder? Probeer je ook wel eens vader en moeder tegelijk te zijn en ervaar je hoe moeilijk dit is? Kom dan zeker eens naar een ontmoetingsmoment voor alleenstaande ouders!

We komen met deze praatgroep maandelijks samen om ervaringen uit te wisselen en informatie te krijgen over het ouderschap als alleenstaande mama of papa. 

Wil je weten of er momenteel een praatgroep alleenstaande ouders actief is in de stad?

Opvoedingswinkel Maasland 
0474 300 300 - ellen@opvoedingswinkelmaasland.be

Huis van het Kind Dilsen-Stokkem
089 79 08 82 - huisvanhetkind@dilsen-stokkem.be