Gewestplan

In 1980 werd het gewestplan Limburgs Maasland vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In dit plan is de bestemming van alle gronden vastgelegd (bv. woonzone, industriezone, landbouwzone, recreatiezone,...).

Het gewestplan kan enkel gewijzigd worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).