Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Dilsen-Stokkem werd door de deputatie goedgekeurd op 25 augustus 2005. Dit plan geeft de gewenste ruimtelijke structuur van onze stad weer voor de komende jaren.

Het GRS is enkel bindend voor de overheid, niet voor particulieren. Dit betekent dat er geen stedenbouwkundige vergunningen kunnen beoordeeld worden op basis van het GRS.