Geen vergunning voor gascentrale Rotem

Aan het Duitse RWE, dat recent Dils-Energie overnam, wordt geen vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale in Rotem, Dilsen-Stokkem.

De Limburgse deputatie volgt hiermee het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) dat stelt dat de aangevraagde gasturbine stedenbouwkundig niet past in de omgeving en dat bijkomend onderzoek nodig is inzake de gevolgen van de uitstoot van stikstof.

Alle info over de beslissing in onderstaand persbericht van de provincie Limburg:

donderdag 15 april 2021 15 u.