GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) adviseert het college van burgemeester en schepenen inzake aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben (bv. gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, masterplannen, studies,...).

De gemeenteraad benoemde de leden van de GECORO voor de periode 2019-2025:

Deskundigen
Frank Vanden Ecker (effectief lid)
Detlef Andries (effectief lid) en Vincent Mulders (plaatsvervanger)
Glenn De Nutte (eff.) en Griet Keersmakers (plv.)
Pieter Neyens (eff.) en Jochen Roosen (plv.)

Vertegenwoordigers maatschappelijke geledingen
Limburgs Landschap: Ingrid Fizgal (eff.) en Marc Stevens (plv.)
Boerenbond: Albert Bohnen (eff.) en Monique Doumen (plv.)
Unizo: Marc Allard (eff.) en Anna Brebels (plv.)
Distoc: Sabine Pannemans (eff.) en David Vaes (plv.)
RLKM: Sofie Wyns (eff.) en Jeroen Gilissen (plv.)

Secretaris: Naud Peters en Cathy Claessens (plv.)