GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) adviseert het college van burgemeester en schepenen inzake aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben (bv. gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, masterplannen, studies,...).

De gemeenteraad benoemde de leden van de GECORO voor de periode 2013-2019:

Deskundigen
Frank Vanden Ecker (effectief lid)
Natalie De Smet (effectief lid) en Joris Roex (plaatsvervanger)
Nico Noukens (eff.) en Jean Dreessen (plv.)
Vertegenwoordigers maatschappelijke geledingen
ACV: Lydia Huskens (eff.) en Jean Leenders (plv.)
ABVV: Madeleine Janssen (eff.) en Daniëlle Verheyen (plv.)
ACLVB: Paul Geraerts (eff.) en Carole Dreessen (plv.)
Distoc: David Vaes (eff.) en Martine Thevissen (plv.)
Unizo: Marc Allard (eff.) en André Geebelen (plv.)
Boerenbond: Albert Bohnen (eff.) en Paul Aerts (plv.)
Stichting Limburgs Landschap: Ingrid Fizgal (eff.) en Marc Stevens (plv.)
RLKM: Jeroen Gilissen (eff.) en Marleen Massonnet (plv.)
Secretaris: Peter De la haye en Jos Wijnen, Cathy Claessens (plv.)