Gascentrale Rotem: nieuw openbaar onderzoek

Het departement Omgeving heeft de stad Dilsen-Stokkem gevraagd een nieuw openbaar onderzoek in te richten in het dossier van de gascentrale in Rotem.

In februari leverde het stadsbestuur een negatief advies af in dit dossier. De deputatie van de provincie Limburg weigerde hierop de vergunning en volgde zo het advies van de stad en van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.

Aanvrager RWE ging tegen deze weigering in beroep bij de bevoegde minister Zuhal Demir. Het departement Omgeving verklaarde dit beroep recent ontvankelijk en volledig. Als gevolg hiervan is er momenteel een nieuw openbaar onderzoek, dat loopt van 17 juli t.e.m. 15 augustus.

Er werden documenten toegevoegd omdat er uit eerdere adviezen in eerste aanleg het verzoek is gekomen om de visuele impact van het project vanuit de bebouwde omgeving aan de oostkant van de Zuid-Willemsvaart beter in kaart te brengen alsook de stikstofdeposities middels een passende beoordeling, rekening houdend met de ministeriele instructie die recent door minister Demir werd rondgestuurd.

U vindt alle relevante documenten over dit openbaar onderzoek op www.dilsen-stokkem.be/gascentrale

woensdag 14 juli 2021 9.30 u.