GAS-reglement

Wat betekent GAS en hoe werkt het?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Lawaaihinder, hondenpoep, zwerfvuil,... : dergelijke vormen van openbare overlast kunnen bestraft worden via het reglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 december 2017. De politie stelt de overtredingen vast waarna de sanctionerende ambtenaar een geldboete van max. 350 euro kan opleggen. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is in de meeste gevallen niet meer nodig.

Enkele belangrijke aandachtspunten

Het is dag en nacht verboden om het even welk geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken dat toe te schrijven is aan gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en dat de rust van de inwoners in het gedrang brengt.

Onder het motto “een nette gemeente is ook een gezellige gemeente” treden we ook op tegen elke vorm van vervuiling van de openbare ruimte. Het is verboden voorwerpen (banken, bushokjes, verkeersborden,…) of plaatsen van de openbare ruimte (voetpaden, parken,…) te bevuilen op welke manier ook.

Eigenaars of begeleiders van dieren moeten voorkomen dat de openbare weg en de voor publiek toegankelijke plaatsen bevuild worden door hun dieren. Wie zijn hond uitlaat, dient steeds in het bezit te zijn van een hondenpoepzakje. Dit zakje moet je steeds kunnen tonen op vraag van politiemensen.

Het verbranden van afvalstoffen buiten, of binnen in een allesbrander is verboden. Geurhinder, die overlast bezorgt aan de omwonenden en die zonder noodzaak wordt veroorzaakt, is verboden. Het bewijs van overlast door geurhinder kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.

Praat erover met de buren!

De eerste stap is om zelf met de buren te praten over de overlast die u ondervindt. Misschien weten de buren niet dat u hinder van ze heeft en zijn ze bereid om een oplossing te zoeken. Ga nooit praten wanneer u nog boos bent maar wacht ermee tot u weer rustig bent geworden. Dit helpt bij een positief gesprek met een goede afloop.