Fiscale aftrek jeugdwerk

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven aftrekken van hun belastingen. Onrechtstreeks krijgen ouders dus een soort 'korting' op de deelnamekost. Dankzij de ministers Vervotte en Anciaux is dit nu ook mogelijk voor het jeugdwerk tijdens vakantieperiodes (kampen, weekends, daguitstappen, ...).

· Elk kind tot 12j dat deelneemt aan jeugdwerk, dat officieel erkend is door het stadsbestuur (Chiro, KSA, VKSJ, KAJ, Speelpleinwerking, sportkampen, DOE-pas, Muze-ateljee,...), in vakantieperiodes, valt hier dus onder. Kinderen die aan verschillende initiatieven deelnemen, kunnen verschillende attesten krijgen.

· Als je kind 12 jaar wordt in de loop van de vakantie kunnen we een attest opmaken tot aan zijn/haar 12de verjaardag.

· De verantwoordelijken van de jeugdvereniging waarvan je kind lid is zorgen er voor dat je voor elk deelnemend kind een attest krijgt. Dit attest voeg je bij je belastingaangifte.

Bedrag

Het totaal bedrag per kind per schoolvakantie dat u betaalt als 'gewone' bijdrage zal op het attest verdeeld worden over het aantal dagen dat uw kind deelnam aan het jeugdwerk (met een maximum van 11,20 eur per dag. Dus voor een kamp of weekend wordt de totaalprijs verdeeld over het aantal dagen).

Bijzondere kosten voor drankjes of vieruurtjes zullen niet op het attest staan.

Wat meebrengen

Het is zeer belangrijk dat je correcte informatie doorgeeft aan de verantwoordelijken van het jeugdwerk waaraan je kind deelneemt. Bezorg ze zeker volgende gegevens:
· Naam en voornaam van het kind
· Geboortedatum van het kind
· Naam, voornaam en correct adres van de ouder
(liefst ook je telefoonnummer, gsm-nummer en eventueel e-mailadres)