Financieel directeur

Mevrouw Carmen Thevissen is de financieel directeur van het stadsbestuur en het OCMW van Dilsen-Stokkem.

De financieel directeur staat in voor:

 1. het opstellen, in overleg met het managementteam, van:
  1. het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan
  2. het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen
  3. het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen
 2. het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening
 3. het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin

De financieel directeur rapporteert hierover aan de algemeen directeur.

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:

 1. de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact
 2. het debiteurenbeheer

Bij het uitoefenen van haar taken wordt de financieel directeur bijgestaan door de medewerkers van de financiële dienst.