Fietsplan 2020-2025: uw mening telt!

De stad werkt momenteel aan de opmaak van een fietsplan om de fietsinfrastructuur in Dilsen-Stokkem te verbeteren en beveiligen.

Inwoners kunnen online feedback geven op de voorstellen uit dit plan. Nog tot en met 6 december 2020 kan iedereen zijn of haar suggesties of opmerkingen kwijt via www.dilsen-stokkem.be/fietsplan.

Fietsmobiliteit is één van de vijf prioritaire acties uit het beleidsplan 2020-2025 van de stad. Door sterk in te zetten op dit thema wil het stadsbestuur meer inwoners op de fiets krijgen. Dilsen-Stokkem is immers een compacte en landelijke gemeente, waardoor verplaatsingen binnen de gemeente zelf perfect met de fiets doenbaar zijn. De verbetering van de fietsinfrastructuur speelt hierin uiteraard een belangrijke rol.

Afgelopen jaar werden reeds een aantal projecten inzake fietsinfrastructuur opgestart, voor in totaal meer dan één miljoen euro. Het gaat onder andere over de bouw van de fietsbrug over de Kantonsweg ter hoogte van het fietspad over de voormalige spoorlijn As-Maaseik, de aanleg van een nieuwe bestrijkingslaag op dit fietspad over de voormalige spoorlijn, het inrichten van twee schoolstraten en van een volledige fietszone in het centrum van Stokkem en de aanleg van een fiets- en voetgangersdoorsteek in de scholencampus te Dilsen.

De aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Bloemendaal en het doortrekken van het fietspad van de Ritserstraat tot aan de Zuid-Willemsvaart staan de komende weken nog op de planning.

Op dit elan wil het stadsbestuur de komende jaren verder gaan. Er leven nog tal van andere ideeën om de fietsinfrastructuur in Dilsen-Stokkem veiliger te maken. Zo werden een aantal voorstellen uitgewerkt voor de herinrichting van verschillende schoolomgevingen in de gemeente, omdat er veel belang gehecht wordt aan het feit dat kinderen en jongeren op een veilige manier met de fiets naar school moeten kunnen.

Ook worden er een aantal voorstellen gelanceerd voor verbeteringen aan de fietssnelweg F75 die de stad Dilsen-Stokkem kruist, het toeristisch fietsroutenetwerk en een aantal functionele fietsroutes doorheen de gemeente. Tot slot worden ook een aantal suggesties uitgewerkt voor het Vlaams Gewest, die beheerder is van de gewestwegen (zoals de Rijksweg, Boslaan of A. Sauwenlaan).

Omdat participatie belangrijk is wil het stadsbestuur al deze voorstellen eerst aftoetsen met de inwoners. Het organiseren van een fysieke infoavond is door de huidige coronamaatregelen niet mogelijk, en daarom pakt de stad het ditmaal digitaal aan. Alle voorgestelde maatregelen kunnen geraadpleegd worden op www.dilsen-stokkem.be/fietsplan, waar ook de mogelijkheid is om online reacties te geven.

Na deze inspraakronde worden de ideeën van de burgers in het plan verwerkt, evenals reacties van de politie, de scholen en adviesraden. Hierna zal het plan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van januari 2021. Wanneer die goedkeuring dan een feit is, is Dilsen-Stokkem de eerste gemeente in Limburg met een officieel fietsplan!

donderdag 19 november 2020 11.30 u.