Fietsbrug en ecoduct over de Boslaan

Binnenkort kan gestart worden met de bouw van een fietsbrug en een ecoduct over de Boslaan. De bouwvergunning daarvoor is zopas afgeleverd. De plannen dateren al van 2004. De fietspaden langs de Pannenhuisstraat zullen ook heraangelegd worden.

Imposante en beeldbepalende bouwwerken

De toekomstige fietsbrug over de Boslaan situeert zich ter hoogte van het recreatiedomein Sparrendal. Ze wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer gebouwd. De brug, afgewerkt met cortenstaal, wordt vijf meter breed, met een ruim fietspad van drie meter. De totale lengte bedraagt 255 meter. De overspanning over de Boslaan meet 34 meter met een hoogte van 6 meter boven de rijbaan. Aan weerskanten van de Boslaan komen twee aanloophellingen.

Op ongeveer 600 meter van de fietsbrug richting As situeert zich het toekomstige ecoduct Dilserbos. Het ecoduct wordt 60 meter breed met een overbrugging over de Boslaan van 30 meter. Qua uitzicht zal het ecoduct aansluiten op de omringende natuur. Het ecoduct zal ingericht worden met natuurlijke elementen en met waterpoelen om de aantrekkingskracht voor de dieren te verhogen. Er zal ook beperkt ruimte zijn voor zachte recreatie, voornamelijk voor wandelaars en mountainbikers.

Beide kunstwerken zijn samen goed voor een investering van 9 miljoen euro. Vlaams minister Lydia Peeters investeert 5,2 miljoen euro in de fietsbrug. Het ecoduct wordt gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU met middelen toegekend aan het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan (Actie VV105 Ontsnipperen Vlaams landschap).

Omgevingsvergunning afgeleverd, eerste spadesteek in 2023

De voorbije jaren maakten de projectpartners werk van een gedragen en globale visie. De verschillende dossiers zijn ondertussen uitgewerkt tot een voorontwerp.

De eerste belangrijke mijlpaal is deze aflevering van de omgevingsvergunning. De werken zelf starten begin 2023.

vrijdag 21 oktober 2022 10 u.