Fietsbrug en ecoduct over Boslaan

De stad Dilsen-Stokkem, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Omgeving hebben concrete plannen om een ecoduct én een fietsbrug te bouwen over de N75 Boslaan ter hoogte van het recreatiedomein Sparrendal.

Dankzij deze fietsbrug maken fietsers, voetgangers en dieren straks veilig de verbinding tussen de natuurgebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen die de Boslaan momenteel doorsnijdt.

Het project maakt onderdeel uit van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). De fietsbrug is meteen ook een hefboom voor het fietsplan van de stad. De Vlaamse Overheid investeert in totaal 9 miljoen euro in deze projecten. De uitvoering van de werken zal vanaf 2023 kunnen starten.

De fietsbrug wordt een volwaardige toegangspoort voor fietsers naar Terhills en zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Lieve Moenssenslaan. Op ruimere schaal wordt er een fietsverbinding gecreëerd tussen As en Dilsen-Stokkem. In dat verband zullen ook de fietspaden langs de Pannenhuisstraat (N775) opgeheven en onthard worden, en wordt een veilige oversteek voorzien op het kruispunt met de Lieve Moenssenslaan en Bautshoefstraat.

Imposante en beeldbepalende bouwwerken 

De toekomstige fietsbrug over de Boslaan situeert zich ter hoogte van het recreatiedomein Sparrendal. De brug, afgewerkt met cortenstaal, wordt vijf meter breed, met een ruim fietspad van drie meter. De totale lengte bedraagt 255 meter. De overspanning over de Boslaan meet 34 meter met een hoogte van 6 meter boven de rijbaan. Aan weerskanten van de Boslaan komen twee aanloophellingen.

Op ongeveer 600 meter van de fietsbrug richting As situeert zich het toekomstige ecoduct Dilserbos. Het ecoduct wordt 60 meter breed met een overbrugging over de Boslaan van 30 meter. Qua uitzicht zal het ecoduct aansluiten op de omringende natuur. Het ecoduct zal ingericht worden met natuurlijke elementen en met waterpoelen om de aantrekkingskracht voor de dieren te verhogen. Er zal ook beperkt ruimte zijn voor zachte recreatie, voornamelijk voor wandelaars en mountainbikers.

Beide kunstwerken zijn samen goed voor een investering van 9 miljoen euro. Vlaams minister Peeters investeert 5,2 miljoen euro in de fietsbrug. Het ecoduct wordt gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU met middelen toegekend aan het beleidsdomein Omgeving in het kader van het relanceplan (Actie VV105 Ontsnipperen Vlaams landschap).

Omgevingsvergunning ingediend, eerste spadesteek in 2023

De voorbije jaren maakten de projectpartners werk van een gedragen en globale visie. De verschillende dossiers zijn ondertussen uitgewerkt tot een voorontwerp. 

Vandaag is een belangrijke mijlpaal met de aanvraag van de omgevingsvergunning; het openbaar onderzoek start eerstdaags. Het betreft een gezamenlijk dossier voor het ecoduct, de fietsbrug en de toeleidende fietspaden. Parallel lopen de procedures voor de opmaak van de ontwerp- en aanbestedingsdossiers.

De voorbereidende werkzaamheden, zoals het vrijmaken van de werkzones, starten idealiter eind dit jaar. Vervolgens kunnen dan de verschillende projecten opstarten in de loop van 2023. De verschillende projecten zullen in tijd en ruimte op elkaar worden afgestemd. 

donderdag 30 juni 2022 12 u.