Fase 2: 'Hoe beleven kinderen en jongeren onze gemeente?'

Kinderen en jongeren zijn zelf expert van hun leefwereld.

Wat leeft er bij hen? De gemeentediensten trokken erop uit en gingen kinderen en jongeren bevragen.

Uit een eerste analyse van de kindvriendelijkheid in Dilsen-Stokkem kwamen 3 prioritaire beleidsuitdagingen naar voor:

  • Mentaal welbevinden: hoe kunnen we de mentale veerkracht van kinderen en jongeren bewaken en versterken?
  • Mobiliteit: hoe kunnen we kinderen en jongeren (en hun ouders) een veiliger gevoel geven in het verkeer?
  • Communicatie en participatie: hoe kunnen we communiceren op maat van kinderen en jongeren? Hoe kunnen we participatie op maat van inwoners structureel inbedden?

Ruim 850 kinderen en jongeren deden hun zegje!

De drie belangrijke uitdagingen werden voorgelegd aan kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar. Er werd gesproken met 851 kinderen en jongeren, in verschillende deelgemeentes en settings: op school, in de sportclub, in de jeugdvereniging, in de kinderopvang, op het speelplein, … Via methodieken aangepast aan hun leeftijd mochten zij uitvoerig hun mening geven over hoe zij deze thema’s in Dilsen-Stokkem beleven.

Alle gesprekken werden verwerkt tot een uitvoerig rapport met tal van beleidsaanbevelingen voor het lokaal bestuur.

Het rapport werd gepresenteerd aan de gemeenteraadscommissie op 28 maart 2023. Met de leden van de gemeenteraad werd een visie-oefening gemaakt, die geleid heeft tot input voor het uitschrijven van een strategie kindvriendelijkheid.

Benieuwd naar het vervolg en hoe de strategie verder vorm krijgt in Dilsen-Stokkem?

Volg het nieuws op deze pagina!