Fase 1: 'Hoe kindvriendelijk is Dilsen-Stokkem?'

De stad Dilsen-Stokkem plaatst kinderrechten hoog op de agenda en streeft naar het behalen van het label ‘kindvriendelijke stad’ in 2024. Hiertoe is er al sinds begin 2021 een uitgebreide werkgroep aan de slag.

In de eerste fase, die liep van maart 2021 tot juni 2022, stond het analyseren van de huidige situatie centraal. Dit gebeurde op basis van data-analyse, waarbij bestaand cijfermateriaal en kwalitatieve beleidsindicatoren werden onderzocht. Er volgden ook verschillende enquêtes bij kinderen, jongeren, volwassenen en het stadsbestuur en er werden focusgroepen georganiseerd. Ruim 550 kinderen en jongeren gaven op die manier hun mening over kindvriendelijkheid in Dilsen-Stokkem.

Uit een uitgebreid cijferrapport, de enquêtes én de input van de focusgroepen kon men heel wat informatie verzamelen en werd een ‘staat van kindvriendelijkheid’ opgemaakt. Daarmee werd de eerste fase in het traject afgerond.

Deze staat van kindvriendelijkheid resulteerde in een aantal beleidsuitdagingen over 3 thema’s.

  1. Mentaal welbevinden: hoe kunnen we de mentale veerkracht van kinderen en jongeren bewaken en versterken?
  2. Mobiliteit: hoe kunnen we kinderen en jongeren (en hun ouders) een veiliger gevoel geven in het verkeer?
  3. Communicatie en participatie: hoe kunnen we communiceren op maat van kinderen en jongeren? Hoe kunnen we participatie op maat van inwoners structureel inbedden?

In de tweede fase van het traject, die nog loopt tot maart 2023, staat belevingsonderzoek centraal. Hierbij wordt er rechtstreeks in dialoog getreden over de gekozen prioritaire thema’s. Via methodieken aangepast aan de leeftijd, gaan we in gesprek met kinderen en jongeren om te weten te komen wat zij écht denken over deze thema’s.

In de derde en laatste fase van het traject (van maart tot november 2023) wordt een eindrapport opgesteld en een specifieke en organisatiebrede langetermijnstrategie ontwikkeld, met tussentijdse evaluatie en implementatie in beleid via budgetten, mandaten en een plek in de beleidsplanning.