Erfrechtverklaring

Omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening of kluis door de bankinstelling (de zogenaamde "derde houder" van de tegoeden) geblokkeerd.

Opgelet!

Sinds 29 mei 2009 zijn de 'verklaring van erfrecht' afgeleverd door het gemeentebestuur en de 'akte van bekendheid' opgemaakt door de vrederechter niet meer geldig voor de deblokkering.

Voor de deblokkering heb je twee mogelijkheden:

  1. een akte van erfopvolging, opgemaakt door een notaris (betalend)
  2. een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor (gratis)

Contact

Het registratiekantoor van Maaseik is sinds kort gevestigd te Tongeren. Omdat het niet altijd eenvoudig is om je naar Tongeren te verplaatsen, aanvaardt het registratiekantoor een aanvraag om een attest van erfopvolging ook per post.

Wanneer je dit per post aanvraagt, voeg dan zeker bij je aanvraag:

  • een akte van overlijden (verkrijgbaar bij het gemeentebestuur waar het overlijden plaatsvond of waar de overledene woonde bij overlijden)
  • een kopie van het trouwboekje met alle kinderen en duidelijke vermelding van hun namen en geboortedata
  • indien vooroverleden kinderen: de identiteit van de erfgenamen
  • indien de erfgenamen in het buitenland wonen: hun adresgegevens
  • je telefoonnummer, zodat de dienst registratie je kan contacteren bij eventuele vragen

 

Ministerie van Financiën
Dienst registratie
Verbindingsstraat 26
3700 Tongeren
t 0257 81 170
kant.reg.maaseik@minfin.fed.be