Jeugdwerkverenigingen: gebruik stedelijke infrastructuur