Eensluidend verklaring

Je kan afschriften (fotokopieën) van originele documenten eensluidend laten verklaren ("wettigen") bij de dienst bevolking. Je legt daartoe de fotokopie en het origineel voor of laat een kopie maken op de betreffende dienst.

Opgelet! Een identiteits- of verblijfsdocument kan nooit voor eensluidend verklaard worden.

Wat meebrengen?

Het originele document met de nodige fotokopieën

Kosten

Een eensluidend verklaring zelf gebeurt gratis.

Het maken van een fotokopie kost je € 0.2 per bladzijde.

Opgelet!

Sinds 31 maart 2004 is de eensluidend verklaring van fotokopieën afgeschaft voor documenten die je moet afleveren aan de federale, Vlaamse of Waalse overheid. Meer informatie vind je op de website www.eensluidendverklaring.be.