Ecovallei Vossenberg ingehuldigd: win-win voor mens en natuur!

De ‘Ecovallei Vossenberg’ op de Europalaan in Dilsen-Stokkem werd dit weekend officieel ingehuldigd door Vlaams ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir, in aanwezigheid van het stadsbestuur.

Dit project maakt onderdeel uit van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) en creërde een veilige kruising van het fietspad van het voormalig kolenspoor onder de Europalaan door.

Veilige verbinding voor mens en dier

De fietssnelweg F751 (As-Maaseik) maakt deel uit van het fietssnelwegennetwerk én het toeristisch fietsroutenetwerk. De gewestweg loopt nu over een lengte van 60m met een brugconstructie over de vallei. Er zit een hoogteverschil van 9 meter tussen het maaiveld van de vallei en de gewestweg. Om dat niveau voor de fietser te overbruggen, worden op het nieuwe knooppunt twee lussen aangelegd, met een beperkte hellingsgraad voor het fietspad.

Deze opportuniteit maakte het mogelijk om een waardevolle ontsnipperende verbinding te creëren voor diverse diersoorten en populaties tussen de natuurgebieden Vossenberg en Platte Lindenberg. Zo worden bovendien ongevallen door aanrijding op de gewestweg vermeden. Er werd bewust gekozen voor een open vallei om verschillende diersoorten meer kansen te geven om de passage te maken. Een dichte tunnelconstructie zou namelijk een afschrikkend effect gehad hebben, bijvoorbeeld op klein of groter wild, of op de gladde slang, die hier aanwezig is in de regio. De aanwezige waterpartijen zijn dan weer interessant voor pakweg de boomkikkers en de rugstreeppadden. 

Finishing touch: knappe graffiti street-art onder de brug

In samenwerking met de jeugddienst van de stad werd een graffitiwedstrijd georganiseerd, als kers op de taart voor de ecovallei. De uitverkoren winnaars Christiaan Vrinssen (icoh) en Roel Hendrix (fwesh) brachten hun knappe street art ontwerp eigenhandig aan onder de brug, vlak naast het fietspad. Absoluut een aanrader om dit kunststukje te gaan bezichtigen! 

zondag 5 juni 2022 12 u.