Dilsen-Stokkem participeert in zorgnetwerk Sterrenkinderen

7 op de 1 000 kinderen sterft voor, tijdens of vlak na de bevalling. Onder impuls van vzw Kinderwens en binnen het project Sterrenkinderen verenigen meerdere steden, gemeenten en ziekenhuizen zich voor het eerst in een zorgnetwerk Sterrenkinderen.

Ook de stad Dilsen-Stokkem is mee het engagement als sterrenstad aangegaan. Dit nieuwe initiatief wil de toegang tot informatieve en psychosociale zorg stroomlijnen voor ouders die perinataal een kind verloren.

Een sterrenstad of sterrengemeente is een stad of gemeente die vindt dat ouders van sterrenkinderen ook ouders zijn. De intentieverklaring die steden en gemeenten ondertekenen geeft aan dat zij zich mee willen inzetten om een professioneel, laagdrempelig en kwaliteitsvol aanspreekpunt te creëren voor ouders van sterrenkinderen woonachtig in hun gemeente of stad.

Op deze manier kan men gerichter de levenskwaliteit van deze ouders en hun sterrenkinderen bewaken en hen via een informatiebrochure de weg wijzen naar het hulpverleningsplatform waar ze anoniem of niet anoniem terechtkunnen voor een professioneel gesprek. Zo wordt er gezorgd voor een snellere en betere goede eerste psychosociale opvang.

Daarnaast ligt de focus op preventie, om zo te vermijden dat ouders een depressie moeten doormaken. Indien nodig worden de ouders doorgestuurd naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

Het zorgnetwerk wordt gefinancierd door de nieuwe sterrengemeenten of -steden die hun expertise bundelen met de ziekenhuizen die intekenden.

Recent nog plantte het stadsbestuur op elk kerkhof ook een herdenkingsboom voor sterrenkindjes. De herdenkingsboom is een troost- en gedenkplaats voor alle mensen die hun veel te vroeg geboren kindje herinneren, nooit loslaten en meedragen in hun gedachten.

woensdag 27 april 2022 11 u.