Dilsen-Stokkem maakt ruimte voor bomen

Vergroening en aandacht voor natuur en duurzaamheid zijn belangrijke aandachtspunten voor de stad Dilsen-Stokkem. Al wat groen is, helpt immers om de negatieve effecten van de klimaatverandering op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan bomen die CO2 opnemen en de lucht zuiveren.

Zopas vond er een bijzonder succesvolle boomplantactie plaats, waarbij meer dan 1.700 bomen en struiken gratis verdeeld werden onder de geïnteresseerde inwoners.

In het kader van de campagne ‘Ruimte voor bomen’, een initiatief van het Centrum Duurzaam Groen, plantte de stad zelf ook nog 35 klimaatbomen, verspreid over 5 locaties. Klimaatbomen zijn bomen waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze beter bestand zijn tegen de verandering van het klimaat.

Intussen wordt er ook werk gemaakt van een dossier om ook de komende jaren nog heel wat klimaatbomen in Dilsen-Stokkem aan te planten. Deze subsidieaanvraag voor het klimaatbomenfonds van de provincie moet tegen het einde van het jaar ingediend worden en is momenteel in volle voorbereiding.

Met deze projecten kiest de stad Dilsen-Stokkem ervoor om op een positieve manier mee te werken aan het verbeteren van ons klimaat, iets waar we allemaal baat bij hebben.

maandag 30 november 2020 11.30 u.