Dilsen-Stokkem krijgt label Kindvriendelijke Stad!

De stad Dilsen-Stokkem mag vanaf vandaag officieel en met veel trots het label van ‘Kindvriendelijke Stad’ voeren, toegekend door een jury van experten. Tijdens een feestelijke uitreiking overhandigde Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens de labels aan de laureaten.

Kind- en jeugdvriendelijk beleid is gestoeld op de kennis, ervaring en creativiteit van kinderen en jongeren. Het label honoreert steden en gemeenten die hier nadrukkelijk voor kiezen.

Wat goed is voor kinderen en jongeren, is goed voor iedereen. Met die insteek startte in de zomer van 2021 een gloednieuwe werkgroep rond kindvriendelijkheid in Dilsen-Stokkem. Wist u dat 1 op 5 van onze inwoners minderjarig is? Wist u dat al deze kinderen en jongeren bepaalde rechten hebben, opgenomen in het kinderrechtenverdrag? Kinderen hebben recht op een eigen naam, een eigen mening, op onderwijs, op gezondheid, op informatie, op spel.

Na een grondig belevingsonderzoek met participatie van meer dan 850 kinderen en jongeren waren we vastberaden om een nog aangenamere omgeving te creëren voor de jongste bewoners. Het onderzoek leverde heel veel bruikbare input op die ons verder op weg zette in het traject.

Het traject doorliep in totaal drie fases, waarbij in fase 1 een 'staat van kindvriendelijkheid' werd opgesteld. Op 16 juni 2022 werden drie prioritaire beleidsuitdagingen vastgesteld door de stuurgroep, namelijk 'mentaal welbevinden,' 'mobiliteit,' en 'communicatie en participatie’.

In de tweede fase werden belevingsonderzoeken uitgevoerd met kinderen en jongeren over deze drie prioritaire beleidsuitdagingen. Medewerkers van stad en OCMW gingen in gesprek met kinderen en jongeren om te weten te komen hoe zij de thema’s beleven en ervaren. De resultaten van dit onderzoek, samen met de 'staat van kindvriendelijkheid' uit fase 1, werden gebundeld in een rapport door vzw Bataljong die het traject ondersteunde.

De gemeenteraad van Dilsen-Stokkem gaf vervolgens op 8 januari 2024 enthousiast én unaniem groen licht voor de nieuwe strategie ‘kindvriendelijk Dilsen-Stokkem’, met daarin 8 actieplannen en 40 concrete acties die de stad nog aantrekkelijker moeten maken voor de jeugd.

In februari 2024 diende het lokaal bestuur een portfolio in en in juni 2024 volgde een jurygesprek waarin enkele vertegenwoordigers van de stad de strategie met bijhorend rapport en portfolio mochten verdedigen. Met succes!

Juryvoorzitter Chris Peeters waardeert en erkent de grote inspanningen die de betrokken steden en gemeenten leveren voor kinderen en jongeren: “We voelen als jury meer dan ooit dat het label veel gewicht kent bij lokale besturen. Dat bleek uit de ernst waarmee de huidige laureaten hun dossier voor de jury verdedigden. Voor het label gaan is een heel bewuste investering. Zeker nu, in dit politieke scharnierjaar met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De laureaten gaan door hun harde en doordachte werk alvast een grote voorsprong hebben bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.”

Dilsen-Stokkem zet nu vol vertrouwen de komende stappen richting een bruisende en kindvriendelijke toekomst. De stad kijkt ernaar uit om het resultaat van alle inspanningen verder te presenteren en het label van kindvriendelijke stad met trots te dragen.

---

Over het label:
Een stuurgroep van 14 organisaties is eigenaar van het label 

14 organisaties vormen de stuurgroep van het label Kindvriendelijke Steden & Gemeenten: het agentschap Opgroeien, AP Hogeschool, Bamm, Bataljong, Demos, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, de Gezinsbond, HoGent, Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), Kind en Samenleving, het Kinderrechtencommissariaat, UNICEF België, UGent en VVSG. 
Bataljong zit deze stuurgroep voor. Als ledenorganisatie van steden en gemeenten gaat Bataljong vol voor sterk beleid voor jonge inwoners. Ze verbindt en inspireert daarvoor jeugdraders, jeugdambtenaren en schepenen van Jeugd. 

maandag 24 juni 2024 15.30 u.