Dilsen-Stokkem is Fietsgemeente 2024!

Dilsen-Stokkem mag zich officieel Fietsgemeente 2024 noemen. Met deze titel zetten de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Vlaamse overheid de voortrekkers op het gebied van lokaal fietsbeleid in de schijnwerpers!

De verkiezing van Fietsgemeente/Fietsstad is aan zijn zesde editie toe sinds het initiatief in 2012 van start ging. Vorig jaar konden alle Vlaamse fietsers hun favoriete fietsgemeente of -stad beoordelen op fietsveiligheid en fietscomfort. In totaal brachten meer dan 27.000 deelnemers online hun stem uit. Van de 300 Vlaamse steden en gemeenten haalden 165 de drempel van minstens 50 ingevulde enquêtes. Daardoor kwamen ze in aanmerking om mee te dingen naar de titel Fietsgemeente/Fietsstad 2024.

De drie gemeenten of steden die binnen hun categorie de hoogste gemiddelde score behaalden, gingen vervolgens door naar de tweede ronde. Het ging om Gent, Kortrijk en Genk bij de centrumsteden; Dilsen-Stokkem, Koksijde en Wuustwezel bij de middelgrote steden en gemeenten (meer dan 20.000 inwoners); en Boechout, Kinrooi en Zutendaal bij de kleinere gemeenten (minder dan 20.000 inwoners). De negen kanshebbers kregen een doorlichting door een gespecialiseerd studiebureau. Daarbij maakten experts een diepgaande analyse van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid in de betrokken steden en gemeenten. Op basis van deze resultaten besliste een vakjury onder leiding van de VSV om de winnaars aan te duiden.

Geïntegreerde aanpak loont

Het juryrapport prijst de geïntegreerde aanpak en samenwerking met verschillende partners waardoor Dilsen-Stokkem veel projecten op korte termijn kon realiseren, met een focus op kwaliteit en samenhang in het fietsnetwerk. Hierbij durft de stad ook maatregelen nemen ten nadele van de auto.

In Dilsen-Stokkem is de dienst stedelijke ontwikkeling gecentraliseerd, waardoor het fietsbeleid integraal is opgenomen in de structuur. Dit voorkomt dat fietsbeleid slechts een onderdeel is van het takenpakket van de mobiliteitsambtenaar. De stad heeft sterke relaties opgebouwd met regionale en provinciale partners, zoals AWV en De Vlaamse Waterweg, waardoor lokale en bovenlokale netwerken op elkaar afgestemd worden.

Op 11 januari 2021 keurde de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem als eerste gemeente in Limburg een officieel fietsplan goed, dat zich richt op verschillende netwerken, waaronder functionele fietsroutes en toeristische fietspaden, met speciale aandacht voor veilige schoolomgevingen.

De stad investeert volop in het oplossen van ontbrekende schakels in de fietsinfrastructuur, zowel op lokaal niveau als in samenwerking met regionale partners. Er werden diverse concrete maatregelen genomen, zoals het creëren van verkeersvrije zones rond scholen en sportfaciliteiten, en het verbeteren van gevaarlijke kruispunten. 

dinsdag 14 mei 2024 9.30 u.