Gemeenteraad

Dilsen-Stokkem telt 27 gemeenteraadsleden, met inbegrip van de burgemeester en de schepenen.

De gemeenteraadszittingen vinden in principe elke tweede maandag van de maand plaats in de raadzaal van kasteel Ter Motten. De zitting begint om 20.00 uur en iedereen is steeds welkom om het openbaar gedeelte van de vergadering bij te wonen.

Via onderstaande button vindt u de agenda en notulen de gemeenteraad.
Wenst u een klacht in te dienen tegen een van de genomen besluiten dient u zich te wenden tot de toezichthoudende overheid.
 

Samenstelling