College van burgemeester & schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur binnen de gemeente. Het voert onder andere de beslissingen van de gemeenteraad uit. Daarnaast heeft het zijn eigen bevoegdheden, bijvoorbeeld op vlak van ruimtelijke ordening en milieu.

De algemeen directeur maakt ook deel uit van het college. Hij bereidt de vergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de notulering. 

De burgemeester is voorzitter van het college en leidt de zittingen. Het college vergadert in principe elke week op vrijdag in de schepenzaal in kasteel Ter Motten. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Mevrouw Lydia Peeters is titelvoerend burgemeester van Dilsen-Stokkem. Gedurende haar mandaat als Vlaams minister wordt zij als burgemeester vervangen door mevrouw Sofie Vandeweerd.

Via onderstaande button vindt u de besluitenlijsten van het college van burgemeester en schepenen. Wenst u inzage te krijgen in een van deze besluiten, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat via secretariaat@dilsen-stokkem.be
Wenst u een klacht in te dienen tegen een van de genomen besluiten dient u zich te wenden tot de toezichthoudende overheid.
 

Samenstelling

 • Sofie Vandeweerd Open VLD

  Burgemeester

  Bevoegdheden

  Algemeen beleid - Openbare veiligheid - Preventie - Informatie & PR – Bevolking - Openbare werken - Nutsvoorzieningen & Energie - Gebouwenbeheer - Afvalverwerking & Containerpark - Begraafplaatsen - Kinderopvang & Gezinsbeleid

  Contactgegevens

  Adres
  Oude-Kerkstraat 19, 3650Dilsen-Stokkem
  GSM
  0495 31 67 91
  E-mail
  sofie.vandeweerd@dilsen-stokkem.be
 • Koen Sleypen Vooruit Dils-Stok

  Eerste schepen

  Bevoegdheden

  Toerisme & Maaspark Negenoord - Mobiliteit - Waterlopen - Plattelandsontwikkeling - Dierenwelzijn - Euregionale samenwerking – Personeel & Organisatie

  Contactgegevens

  Adres
  Boyen 8, 3650Dilsen-Stokkem
  GSM
  0474 96 45 12
  E-mail
  koen.sleypen@dilsen-stokkem.be
 • Kelly Issaris Open VLD

  Tweede schepen

  Bevoegdheden

  Burgerlijke stand - Lokale economie & landbouw - Omgevingsbeleid - Huisvesting & woonbeleid – Erfgoed

  Contactgegevens

  Adres
  Sportlaan 30, 3650Dilsen-Stokkem
  GSM
  0474 78 81 82
  E-mail
  kelly.issaris@dilsen-stokkem.be
 • Thieu Schurgers Vooruit Dils-Stok

  Derde schepen

  Bevoegdheden

  Sportbeleid en sportinfrastructuur - Emancipatie, Samenleven, Welzijn & Inspraak - Drukkerij & Archief

  Contactgegevens

  Adres
  Gerststraat 13, 3650Dilsen-Stokkem
  GSM
  0492 74 88 94
  E-mail
  mathieu.schurgers@dilsen-stokkem.be
 • Jos Opdenakker Open VLD

  Vierde schepen

  Bevoegdheden

  Cultuurbeleid - Verenigingen - Seniorenbeleid - Feestelijkheden - Grensoverschrijdende samenwerking - Erediensten & Kerkfabrieken - Kermissen & Markten

  Contactgegevens

  Adres
  Rijksweg 302, 3650Dilsen-Stokkem
  GSM
  0475 70 44 06
  tel.
  089 75 77 07
  E-mail
  jos.opdenakker@dilsen-stokkem.be
 • Pieter Indemans Open VLD

  Vijfde schepen

  Bevoegdheden

  Financiën - Onderwijs - Jeugdbeleid - Bibliotheek - Jacht- en visserijbeleid - ICT & Administratieve vereenvoudiging

  Contactgegevens

  Adres
  Stokkemerbaan 12, 3650Dilsen-Stokkem
  GSM
  0478 33 89 68
  E-mail
  pieter.indemans@dilsen-stokkem.be
 • Ingrid Erlingen Vooruit Dils-Stok

  Zesde schepen - voorzitter BCSD

  Bevoegdheden

  OCMW - Sociale zaken & Algemeen Welzijn - Armoedebestrijding – Milieu, Klimaat & Natuur – Voorzitter bijzonder Comité sociale dienst

  • Sociaal huis; Individuele hulpverlening, steunaanvraag, pensioenaanvraag, sociale voorzieningen,
  • Ouderenzorg, Woonzorgcentrum ‘t Kempke, serviceflats Mazedal, zorgwonen Stockheim
  • Lokale buurt- en dienstencentra,
  • Zorg aan huis