Cipal

Cipal dv is een overheidsbedrijf van en voor de lokale en provinciale besturen in Vlaanderen dat werkzaam is op het kruispunt van beleidsondersteuning en ICT. De intercommunale gedachte staat centraal binnen Cipal dv met schaalvoordelen op het vlak van dienstverlening, advies en centraal aankoopbeleid voor onder meer provincie-, stads- en gemeentebesturen en OCMW's in heel Vlaanderen.