Captatieverbod waterlopen

Recente metingen van de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen wijzen op een escalatie van het gebied met alarmerend lage waterstanden.

Na een tweede expertenoverleg vaardigt waarnemend gouverneur Michel Carlier een captatieverbod in een groter gebied uit vanaf 11/7/2019. Het bijhorende politiebesluit vervangt het besluit van 5/7/2019.

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen vermeld in het besluit van 11/07/2019.

- Uitzondering 1: voor drinkwater van vee dat buiten staat

- Uitzondering 2: beperkt capteren als aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen

Besluit en FAQ via www.crisis-limburg.be/droogte
 
 
donderdag 11 juli 2019 14.30 u.