Buurtpreventienetwerken via Whatsapp

Het stadsbestuur wil graag de inwoners van Dilsen-Stokkem ondersteunen om buurtpreventienetwerken via Whatsapp op te richten in hun buurt, met als belangrijkste doelstellingen preventie, het signaleren van verdachte situaties en het vergroten van de sociale controle, de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel. 

Via de app Whatsapp op hun smartphone verzenden ze dan een bericht waarbij ze elkaar waarschuwen voor verdachte gedragingen in hun buurt of dorp. Ze tippen elkaar en oefenen zo sociale controle uit. Het netwerk wordt meteen ingelicht waardoor dit een doeltreffende vorm van buurtpreventie kan zijn. 

De stad staat in voor het ter beschikking stellen van promotiemateriaal aan geïnteresseerden en het plaatsen van waarschuwingsbordjes.

Lijkt dit alles iets voor uw buurt? Wil u weten of er in uw buurt al een netwerk actief is? Neem dan contact op met de stad via het nummer 089 79 08 07 of info@dilsen-stokkem.be