Bouw nieuw toeristisch onthaalcentrum De Wissen van start

Op 26 februari werd op een virtuele wijze de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum De Wissen. Het wordt een opvallende toren met groenelementen. Het nieuwe bezoekerscentrum maakt van De Wissen een heuse poort tot het RivierPark Maasvallei en het natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd, die er komt in samenwerking met de stad Dilsen-Stokkem, de provincie Limburg, het Regionaal Landschap Kempen & Maasland en Limburgs Landschap vzw.

Met de aanvang van de bouw start ook een vernieuwde, meer uitgebreide samenwerking tussen de 4 partijen die samen dit bezoekerscentrum zullen bemannen en het gebied verder uitbouwen tot een kwalitatief hoogstaande toeristische onthaalpoort voor het hele RivierPark Maasvallei. Hierbij zullen de natuur- en recreatiebeleving, de functie en de historiek van de Maas en de regio centraal staan. Belangrijke actuele thema’s zoals klimaat, waterkwaliteit, vervuiling of duurzaamheid zullen ook aan bod komen.

Natuur ontdekken

Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, eigenaar en beheerder van het nabijgelegen natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd, wil haar naamsbekendheid en de zichtbaarheid van haar werking versterken door mee in te stappen in de nieuwe uitbouw van De Wissen. “Dit is een ideale kans om bezoekers te sensibiliseren rond natuurbeheer,” aldus conservator Albert Baenens. “We nodigen bezoekers uit om vanuit Dilsen-Stokkem het volledige RivierPark Maasvallei te (her)ontdekken. Onze natuurgebieden blijven gratis toegankelijk, maar we onderzoeken toch de mogelijkheden om aan ‘visitor payback’ te doen. Zo denkt Limburgs Landschap vzw bijvoorbeeld aan de uitwerking van een ‘Expeditie 009-oord’, een interactieve tocht om de unieke natuur aan de Maas te beleven.” 

“Het nieuwe gebouw komt net voor het oude gebouw te liggen, vlak aan de dijk. Het wordt een eye-catcher die op het fietsroutenetwerk van veraf zichtbaar is en de mensen naar dit uitzonderlijke gebied toeleidt”, aldus burgemeester Sofie Vandeweerd en schepen van toerisme Koen Sleypen. “Het gebouw is drieledig. Gelijkvloers komt er een onthaal voor bezoekers en toeristen, op de eerste verdieping krijg je een eerste blik op de cultuur, natuur en historie van de Maasvallei. En op het dak van de toren komt er een uitkijkplatform met panoramisch zicht op het omliggende gebied. Het oude gebouw zal een meer open karakter krijgen en zich richten naar het toeristisch fietspad en de Oude Maas, waardoor iedereen zich meteen welkom voelt.“

De focus van het bezoekerscentrum komt dus niet meer te liggen op het statische museumbezoek, maar op een actieve en leerrijke ervaring waarbij de relatie met het aanwezige natuurgebied en het ruimere landschap centraal staat. Bedoeling is om de bezoekers een eerste indruk te geven en warm te maken om de rest van het gebied te gaan ontdekken.

Ignace Schops, directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, is verheugd met deze nieuwe stap: “De bouw van dit nieuwe bezoekerscentrum betekent voor ons een nieuwe stap in de internationale samenwerking rond het RivierPark Maasvallei. We werken nu al enkele jaren grensoverschrijdend samen met tal van partners. Nu zetten we een landmark neer voor de hele streek. Met deze hoofdtoegangspoort tot het RivierPark Maasvallei, worden onze inspanningen nu ook concreet voor de bezoekers. En dat we dit samen kunnen doen met enkele van onze vaste partners, is van onschatbare waarde.”

Educatief aanbod

Het Provinciaal Natuurcentrum zorgt al meer dan 25 jaar voor een educatief aanbod voor de scholen in De Wissen. Het nieuwe gebouw biedt nieuwe kansen en mogelijkheden voor die educatieve werking.

Gedeputeerde Lambrechts: “Jongeren die op een fijne manier kennismaken met de natuur, bouwen mooie herinneringen op en staan later duurzamer in het leven. Daarom organiseert het Provinciaal Natuurcentrum een uitgebreid educatief aanbod rond natuur, klimaat en duurzaamheid voor het basis en secundair onderwijs. Dankzij deze samenwerking kunnen we ons aanbod geografisch beter spreiden en bereiken we meer Limburgse scholen. Ik hoop dan ook dat we heel wat blije kinderen en jongeren mogen verwelkomen in De Wissen.”

Duur werken

Het college van burgemeester en schepenen leverde in september 2019 een omgevingsvergunning af voor een nieuwe, hedendaagse onthaalpoort annex onthaal- en belevingscentrum, tussen De Wissen en het toeristisch fietspad. Het ontwerp is van het architectenbureau Gafpa. Nu de eerstesteenlegging een feit is, kunnen de werken effectief starten. Het fietspad zal tijdens de werken toegankelijk blijven. Aannemer Driessen zal - behoudens tegenslag - de werken kunnen afronden tegen mei 2022.

Wie meer wil weten, kan steeds terecht op de locatie zelf, waar een infototem geplaatst werd, en op www.dewissen.be.

maandag 1 maart 2021 9 u.