10 km nieuw fietspad op Boslaan

Het fietspad van de Boslaan (N75) wordt aan beide kanten vernieuwd, tussen de rotonde met de Nationaal Parklaan in Dilsen-Stokkem en de brug over het oude Kolenspoor in As.

Dat is goed voor in totaal 10 kilometer nieuw fietspad en moet zorgen voor meer fietscomfort op een populaire fietsroute tussen het oud station van As en de Maasvallei in Dilsen-Stokkem.

Het fietspad in asfalt wordt verbreed tot een comfortabele twee meter, richting de rijweg. De groene berm blijft behouden maar de pechstrook verdwijnt. Ter hoogte van Sparrendal blijven de pechstroken nog even liggen omdat ze later als werkzone zullen dienen voor de toekomstige realisatie van een ecoduct en fietsbrug over de Boslaan. 

Het fietspad richting As aan de kant van het Stokkemerbos, tussen de Schoolstraat en de woonwijk Groot Homo, wordt een dubbelrichtingsfietspad. Zo ontstaat er via de Schoolstraat een uitwisseling tussen de Boslaan en de fietssnelweg As-Maaseik. 

Gefaseerde uitvoering met start richting Dilsen-Stokkem

De werken aan het fietspad van de Boslaan startten eind januari. De vernieuwing gebeurt in twee fases per rijrichting. Het fietspad richting Dilsen-Stokkem komt eerst aan bod, vervolgens dat richting As.

Tegen april moet het fietspad richting Dilsen-Stokkem klaar zijn. Daarna liggen de werken omwille van het broedseizoen tijdelijk stil tot 30 juni. De vernieuwing van het fietspad richting As vindt dus pas plaats vanaf juli. 

Opgelet: asfaltwerken zijn weersgevoelig. De planning kan steeds wijzigen.

Minderhinder-maatregelen: fietsers in dubbelrichting, inname rijstrook Boslaan

Gemotoriseerd verkeer rijdt richting Dilsen-Stokkem op de Boslaan over één rijstrook aan de kant van de werfzone. De aannemer gebruikt de pechstrook en de rechterrijstrook als werkzone en zijn daardoor niet toegankelijk. Deze verkeerssituatie geldt de klok rond. Richting As is er voorlopig geen hinder. 

Wanneer men het fietspad vernieuwt, is het fietspad aan die kant van de Boslaan volledig onderbroken en is er geen fietsverkeer mogelijk. Fietsers fietsen dan tijdelijk in beide richtingen over het fietspad aan de overkant. Tot april geldt het fietspad richting As in beide richtingen.

Blijf op de hoogte 

Een uitgebreide projectomschrijving vind je op de projectpagina van het Agentschap Wegen en Verkeer op. 

Heb je ondertussen nog vragen? Contacteer Meldpunt Wegen op het nummer 011 74 23 00 of via het online contactformulier

woensdag 16 maart 2022 9.35 u.