Bodemonderzoek

Als er sprake is van bodemverontreinging op jouw eigendom, of wanneer er een bodembedreigende activiteit heeft plaatsgevonden, dan moet je in veel gevallen verplicht een bodemonderzoek laten uitvoeren. Bij de verkoop van een woning moet je overigens altijd een bodemattest afleveren. Ook daaruit kan blijken dat een bodemonderzoek noodzakelijk is.

Voor informatie hierover kan je terecht bij het stadsbestuur. Daar zal men je informeren over de eventuele verplichting tot oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, opgelegd in de wetgeving en geco√∂rdineerd door OVAM en hoe deze procedures verlopen.

Grondwatermonitoring Rotem