Bijzonder plan van aanleg (BPA)

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een bestemmingsplan dat aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeeft wat en hoe in een bepaald stadsdeel mag gebouwd en verbouwd worden. Waar woningen mogen komen, waar kantoren, waar groenvoorzieningen, enz ... Ook hoe en wat gebouwd mag worden of welke bouwdiepte, kroonlijsthoogte of dakhelling moet gerespecteerd worden.

Een BPA heeft betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied, wat betekent dat er op het grondgebied van een gemeente meerdere BPA's van toepassing kunnen zijn. Nieuwe BPA's worden nu niet meer opgemaakt, deze worden vervangen door RUP's.

Volgende BPA's zijn goedgekeurd:

1) BPA 'Sparrendal', goedgekeurd bij MB op 10 juli 1991.

2) BPA 'Dilsen Centrum', goedgekeurd bij MB op 22 november 2000. Een klein deel van dit BPA werd gewijzigd door GRUP 'Centrumplein Dilsen'.