Bevraging regionaal mobiliteitsplan

De vervoerregio Limburg werkt momenteel aan een regionaal mobiliteitsplan 2030-2050. Het regionaal mobiliteitsplan zal de globale mobiliteitsvisie vastleggen voor Limburg voor alle vervoersmodi (auto, fiets, openbaar vervoer, logistiek).

Het plan zal o.a. uitspraken doen over de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen van de regio, het openbaar vervoernetwerk uittekenen en maatregelen voorstellen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid. In het plan wil men ook acties opnemen om de Limburger te prikkelen, te verleiden en te motiveren om zich duurzaam te verplaatsen. Vanuit de ambitie om de meest duurzame provincie van Vlaanderen te worden, willen we tegen 2030 naar een modal shift gaan met 40% duurzame verplaatsingen en 60% autoverplaatsingen. De fiets is daarbij een game changer voor Limburg.

Iedereen wordt nu uitgenodigd om deel te nemen aan de bevraging over het wenselijke toekomstige mobiliteitsnetwerk voor Limburg.

In de bevraging gaat het o.a. over het toekomstige vervoersrelaties voor fiets, openbaar vervoer, auto en logistiek netwerk. Zijn de verbindingen die voorgesteld worden de juiste? Welke verbindingen ontbreken? Wat is er nodig om tot gedragsverandering te komen? Etc.

Al deze input nemen wordt door de vervoerregio Limburg meegenomen om een toekomstscenario te maken om o.a. de modal shift te realiseren.

Op de website https://limburg.vervoerregio.net/p/feedback kunnen ideeën en suggesties geformuleerd worden. Deelnemen kan tot 30 oktober.

dinsdag 13 oktober 2020 16.39 u.