Bestratingswerken schoolomgeving Dilsen

Vanaf maandag 25 mei 2020 starten de bestratingswerken voor het project ‘Herinrichting schoolomgeving Dilsen’.

Concreet zullen de autovrije verbindingen tussen de Borreshoefstraat en het Koning Boudewijnplein en tussen de Rijksweg en het Koning Boudewijnplein heraangelegd worden met klinkers, verlichting, gras- en groenzones.

De verbinding naar de verschillende schooltoegangen wordt voor de zwakke weggebruikers verbeterd en de wateroverlast die nu ontstaat bij hevige regenval in deze omgeving wordt aangepakt.

De werken worden uitgevoerd door aannemer Coopmans DC uit Hoeselt en zijn voorzien om te eindigen eind juni 2020. De bushaltes aan de Rijksweg en aan de Borreshoefstraat blijven gedurende de hele werken toegankelijk.

Deze werken worden deels gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid via middelen van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, meer bepaald via de subsidie voor het creëren van veilige schoolomgevingen. Het gaat hier om projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen op het grondgebied verhogen.

woensdag 20 mei 2020 13.53 u.