Beslissing inzake wijziging huishoudelijk reglement lokaal dienstencentrum.