Bedrijventerreinen

Op het gewestplan werden in de stad Dilsen-Stokkem twee zones bestemd als industriegebied, met name de industriezone Lanklaar en de terreinen van de voormalige zinkfabriek te Rotem. Daarnaast werden een aantal kleinere terreinen, verspreid over de gemeente, ingekleurd als gebied voor ambachtelijke activiteiten of KMO.

Lanklaar 

Het industrieterrein Lanklaar, een industriezone met een oppervlakte van 123,77 ha, is van nationaal belang en werd ontwikkeld ter compensatie van de afbouw van de steenkoolontginningsactiviteiten op het mijnterrein van Eisden. Het gebied ligt aan de N75 en langs de Zuid-Willemsvaart en heeft altijd grote bedrijven kunnen aantrekken. Deze traditie hoopt het stadsbestuur ook in de toekomst te kunnen verderzetten. 

Heel wat bedrijven kunnen op het terrein genieten van de watergebondenheid. Om de structuur van het industrieterrein af te stemmen op de huidige noden, alsook met het oog op het stabiliseren van de tewerkstelling binnen de gemeente, werd een B.P.A. ‘Industrieterrein Lanklaar' opgesteld. 

Op het regionaal bedrijventerrein te Lanklaar zijn ook verschillende investeringen lopende. In 2012 verkreeg het IQ-park, eigenaar van 20ha te ontwikkelen industriegrond langs de Zuid-Willemsvaart, een bouwvergunning voor de aanleg van de eerste fase van een nieuwe ontsluitingsinfrastructuur. Deze werken zullen in 2013 worden voltooid en de eerste bedrijven hebben zich reeds gevestigd op het IQ-park.

Ten zuiden van de Vilvertstraat werd recentelijk door investeringsmaatschappij LRM een bedrijvenzone ontwikkeld van 8ha langs de nieuwe Koolmijnlaan. Gelet op de nabijheid van de outlet-center in Eisden, wordt ingezet op mogelijke synergieën met het shoppingcenter.

Rotem

Een tweede industrieterrein waarover de gemeente Dilsen-Stokkem beschikt, is het industrieterrein van Rotem. Dit industrieterrein is in volle ontwikkeling. In 2009 werd reeds een eerste gedeelte van de gronden van het voormalige zinkfabriek langs de Zuid-Willemsvaart bouwrijp gemaakt door de aanleg van een nieuwe toegangsweg, evenwijdig aan het kanaal. Hierdoor werden er 5 terreinen voor watergebonden bedrijvigheid gecreëerd.

In 2013 ging de tweede fase van start, de aanleg van een nieuwe weg die aantakt op de Heulentakstraat waarlangs een aantal nieuwe bedrijfspercelen voor regionale bedrijvigheid worden ontwikkeld. Het betreft een private ontwikkeling van terreinen met een oppervlakte vanaf 30 are.

KMO Soerveld

Deze nieuwe KMO-zone heeft een oppervlakte van ongeveer 7ha en wordt voorbehouden voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. De percelen hebben een oppervlakte tussen 10 en 15 are, maar het is mogelijk om verschillende percelen in één keer aan te kopen en te ontwikkelen. 

Om de percelen optimaal bebouwbaar te maken, zijn enkele nieuwe bouwprincipes ingevoerd. Men is verplicht om halfopen te bouwen, zo wordt er heel wat ruimte bespaard en kunnen er meer bedrijven ingeplant worden. Ook wordt er op het openbaar domein een gemeenschappelijke parkeerzone aangelegd, die door klanten en werknemers van alle bedrijven kan gebruikt worden.

De ontwikkeling van de zone is in handen van de firma Van den Boer Concept uit Lommel. Voor bijkomende info m.b.t. beschikbare percelen kan u rechtstreeks contact opnemen met de ontwikkelaar.