Help de Aziatische hoornaar bestrijden

De opmars van de Aziatische hoornaar neemt toe, ook in onze omgeving. Deze Aziatische hoornaar vormt, in tegenstelling tot de Europese variant, een gevaar voor de bijenvolken en wilde bijen. Daarom is het belangrijk de populatie in te perken! Dit gebeurt door de nesten te verdelgen en het in kaart brengen van aanwezige nesten.

In de winterperiode houdt de Aziatische Hoornaar zich gedeisd, maar het blijft belangrijk om op te volgen waar er zich een nest bevindt om verspreiding in de toekomst in kaart te kunnen brengen. Op die manier kan er in het voorjaar ook gericht gezocht worden.

Nu de bladeren gevallen zijn, kunnen de zomernesten van de Aziatische Hoornaar zichtbaar zijn. Dergelijk nest heeft ronde of elliptische vorm met een diameter van 50 tot 80 cm. Vaak bevinden deze zich in boomtakken. Hoewel ze de meeste nesten in bomen bouwen, kun je ze ook opmerken in gebouwen, heggen of ondergrondse holen. 

In het voorjaar zullen de koninginnen op zoek gaan naar nieuwe plaatsen om een primair nest te beginnen bouwen. Het nest is nog klein, vaak niet groter dan een pingpongbal. Dit is vaak op een beschutte plaats op mensenhoogte, bijvoorbeeld onder een afdak of in of rond een tuinhuisje.

Heb je een nest van de Aziatische hoornaar gezien? Meld dit via het digitale loket of per mail: aziatischehoornaar@dilsen-stokkem.be. Op die manier help je de aanwezigheid van deze hoornaar in te perken.

De nesten worden in kaart gebracht om een verspreiding in het voorjaar te kunnen inschatten. Er kan dan gericht gezocht en bestreden worden. Het verdelgen van dergelijke nesten gebeurt best door een professionele verdelger. Zodra bekend is waar er zich een nest bevindt, zal de gemeente de brandweer en/of een professionele verdelger aanstellen die zo snel mogelijk en in alle veiligheid te werk gaat. Ook neemt de stad de financiële afhandeling van de verdelging op zich.

Nest gespot? Meld het hier!

Oproep: voorjaarszoekactie 

In het Maasland is er een groep vrijwilligers (natuurliefhebbers, imkers, sympathisanten…) die zich inzet om nesten van de Aziatische hoornaar op te sporen. Omdat het aantal nesten de afgelopen jaren enorm is toegenomen, wordt er een oproep gedaan voor extra alertheid en eventueel hulp om de Aziatische Hoornaar in kaart te brengen en de verspreiding te beperken.

In samenwerking met de verschillende gemeentebesturen en lokale imkersverenigingen worden er in het voorjaar infodagen georganiseerd over de Aziatische hoornaar om een eerste voorjaarsactie op te starten. Tijdens de infosessie wordt er kort een beschrijving van de exoot gegeven en hoe er geprobeerd wordt om de Aziatische hoornaar te bestrijden. 

We zijn op zoek naar vrijwilligers of AH-spotters die een selectieve val in de tuin willen plaatsen en deze regelmatig controleren. 

De specifieke vallen worden met een lokvloeistof in de tuin geplaatst. In deze vallen zullen verschillende insecten terecht komen, maar de koningin van de Aziatische hoornaar kan er niet meer uit. De bedoeling is om koninginnen van de Aziatische hoornaar te vangen zodat ze niet verder een nest kunnen uitbouwen en zich zouden vermeerderen en verspreiden. Het plaatsen van een val is veilig en ongevaarlijk. Het vraagt echter wel een regelmatige controle. Wanneer men een Aziatische hoornaar opmerkt, moet dit gemeld worden bij de AH contactpersoon per gemeente (zie onder) en op www.waarnemingen.be.

Op die manier worden de locaties van Aziatische hoornaar in uw buurt en wijk in kaart gebracht, maar ook het aantal nesten wordt beperkt. 

Indien je geïnteresseerd bent om mee te werken en een koninginnenval in je tuin wil plaatsen, mag je je vrijblijvend inschrijven voor de infodag over de Aziatische hoornaar. Tijdens of na de infodag worden er vanuit de verschillende gemeenten selectieve vallen en lokmiddel ter beschikking gesteld. Later in het jaar volgt er nog een gerichte actie om nesten van de Aziatische hoornaar actief op te sporen. Hierover wordt later nog gecommuniceerd.

De infodagen over de voorjaarsactie en het plaatsen van lentevallen vinden plaats

  • op 9 maart in de Kinderboerderij Pietersheim, Neerharenweg 12, 3620 Lanaken
  • op 16 maart bij Bezoekerscentrum Connecterra Zetellaan 54, 3630 Maasmechelen
  • op 9 maart in zaal Aud Lanker, Kruisstraat 7, 3650 Lanklaar
  • op 9 maart in het CC Neeroeteren, Scholtisplein 2, 3680 Maaseik
  • op 9 maart in het gemeentehuis, Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi
  • telkens vanaf 10.00 tot 16.00 uur!

Meld je aan bij je gemeente. Dit kan via mail of telefonisch:

Vanuit de Limburgse Imkersbond is er voor iedere gemeente een contactpersoon beschikbaar. Je kan hier een vraag stellen of een melding doen.

Voor meer informatie over de Aziatische hoornaar:

https://vespawatch.be/ 
https://oeterbij.be/aziatische-hoornaar/
https://hoornaar.eu/
https://vlaamsbijeninstituut.be/expertisecentra/aziatische-hoornaar/

Alleen samen houden we deze exoot onder bedwang!