Asbest

Alle info over het veilig omgaan met asbest vindt u via deze link:

https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/afval/asbest-en-rond-de-woning