Ambtshalve inschrijving

Ben je komen wonen in Dilsen-Stokkem zonder hiervan aangifte te hebben gedaan binnen de gestelde termijn, of heb je niet gereageerd op verschillende uitnodigingen om je adreswijziging door te voeren, dan kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om jou ambtshalve in te schrijven.

Als je niet akkoord gaat met deze inschrijving, dan kan je beroep aantekenen bij:

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel