Afvoering van ambtswege

Maak een afspraak

Stelt het college van burgemeester en schepenen van Dilsen-Stokkem vast dat je niet verblijft op het adres van inschrijving en is het onmogelijk om je op te sporen, dan zal het jou ambtshalve uit de registers schrappen.

Dit heeft als gevolg dat je met geen enkele administratie meer in regel bent. 
Je identiteitskaart wordt geannuleerd in het centraal identiteitskaartenbestand en is ongeldig. 
Eigenlijk wil dat zeggen dat je administratief niet meer bestaat in België. 
Je kan ook administratieve problemen krijgen op andere diensten zoals VDAB, ziekenfonds, bankinstellingen en zo verder.

Om dit ongedaan te maken volstaat het om je te melden in de gemeente waar je wil ingeschreven worden, na controle van je adres word je weer ingeschreven en krijg je een nieuwe identiteitskaart.

Voor vreemdelingen moet er eerst toelating gevraagd worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel om je weer te mogen inschrijven en je een verblijfstitel af te leveren. Dit kan enige tijd duren.