Adreswijziging na bezoek wijkagent

Na de aangifte van adreswijziging controleert een wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats heeft. Na een positieve woonstcontrole wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres. Het enige dat u dan nog moet doen, is een afspraak maken om uw e-ID en eventueel het trouwboekje te laten aanpassen.

Maak een afspraak

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Wie dient u nog op de hoogte te brengen van uw adreswijziging?

 • Bpost (eventueel van uw vorige verblijfplaats)
 • de Watergroep
 • de VREG
 • de telefoonmaatschappij 
 • uw vakbond 
 • uw ziekenfonds 
 • uw werkgever 
 • de hulpkas voor werkloosheidsuitkering 
 • uw bank en/of spaarkas 
 • kredietinstelling(en) 
 • handels- of ambachtsregister 
 • BTW 
 • Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen 
 • verzekeringsmaatschappij(en) 
 • abonnementsdiensten van kranten, tijdschriften,... 
 • secretariaten (van de verenigingen waarvan u lid bent) 
 • diensten die u renten of uitkeringen uitbetalen 
 • buitenlandse pensioendiensten 
 • diensten gezins- of bejaardenhulp 
 • school 
 • bibliotheek 
 • kinderbijslagfonds 
 • politiesecretariaat, als u een wapenvergunning heeft 
 • WhatsApp-buurtpreventienetwerk (indien aangesloten)
 • vrienden, familie, ...

Wat meebrengen

 • uw afspraakkenmerk;
 • uw e-ID (elektronische identiteitskaart) met PIN-code;
 • indien nog niet voorgelegd de huur- of koopovereenkomst.