Aanvraag Belgische nationaliteit

Voor meer informatie omtrent een aanvraag Belgische nationaliteit, verwijzen we u naar de website vanĀ Kruispunt Migratie-Integratie. Hier vind u alle informatie om Belg te worden, welke procedures er zijn voor een aanvraag Belgische nationaliteit, wie in aanmerking komt voor verlies of herkrijging van de Belgische nationaliteit of wie een naturalisatieprocedure kan indienen.

Voor de effectieve aanvraag van de Belgische nationaliteit of het verkrijgen van bijkomende informatie kan u een afspraak maken met de dienst burgerzaken.

Maak een afspraak