Aanpassingspremie

De aanpassingspremie is een verbouwingspremie die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren (65-plussers). 

Een aanvraag kan gebeuren door:

  • 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of hun woning huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar.
  • de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad.
  • particulieren die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of SVK en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont.

Vanaf 1 juni 2019 is de vernieuwde aanpassingspremie in werking getreden. In bijgaande toelichting kan u nalezen wat dit concreet betekent. Het aanvraagformulier is beschikbaar als word-bestand en in PDF-formaat.

Alle info over de Vlaamse aanpassingspremie op https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-aanpassingspremie-om-de-woning-aan-te-passen-aan-een-oudere-bewoner