Aanpassingen verkeerslichten Rijksweg Dilsen

Het Agentschap Wegen en Verkeer installeert in Dilsen-Stokkem op de Rijksweg (N78) dit najaar een slimme werking van de bestaande verkeerslichten op twee kruispunten. Aan de Europalaan x Oude Kerkstraat zijn de voorbereidingen aan de bekabelingen al bezig.

Inmiddels werd ook aan het kruispunt Borreshoefstraat x Bloemendaal de linksafslagstrook komende vanuit Maasmechelen verlengd. Tegen medio december zal dan de slimme werking van de verkeerslichten op beide kruispunten actief worden.

Door de omvorming tot slimme verkeerslichten zal de verkeersafwikkeling op de kruispunten nog veiliger en vlotter kunnen verlopen, ook voor de fietsers. De verkeerslichtenregelingen kan, aan de hand van informatie van detectoren op het kruispunt, straks flexibel inspelen op de diverse weggebruikers die zich op dat moment aandienen op het kruispunt. Zo worden de groentijden geoptimaliseerd.

Door de verlenging van de afslagstrook kan het verkeer, komende van Maasmechelen dat naar de Borreshoefstraat wil, sneller voorsorteren op de Rijksweg. Hierdoor is het risico op kop-staartbotsingen kleiner en zal het doorgaand verkeer richting Maaseik vlotter door kunnen rijden.

Ook de pechstrook van de Rijksweg aan de kant van Bloemendaal komende van Maasmechelen, zal opnieuw worden geasfalteerd en gemarkeerd. Daarbij zal een gedeelte van de huidige pechstrook worden gebruikt als rechterrijstrook. De belijning wordt zo aangepast

Minderhinder-maatregelen: veilige doorgang voetgangers en fietsers, inname rijstrook buiten de spitsuren

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. In totaliteit zal er nog tot medio december op bepaalde momenten actie op het terrein zijn, met mogelijke verkeershinder. De werken aan de bekabelingen van de verkeerslichten op beide kruispunten worden in de bermen en hoeken van het kruispunt uitgevoerd.

Ter hoogte van de verkeerslichten kan de doorgang voor fietsers en voetgangers tijdelijk belemmerd zijn. Indien nodig, wordt een plaatselijk alternatief traject aangegeven zodat fietsers en voetgangers steeds veilig rondom het kruispunt kunnen passeren

De aannemer mag buiten de spitsuren een rijstrook van de gewestweg innemen, indien nodig voor de veiligheid van de arbeiders. Dit geeft hinder voor het gemotoriseerd verkeer.

Ook voor de werken aan het verlengen van de linksafslagstrook richting Borreshoefstraat, kan er in beide rijrichtingen de ganse week een rijstrook worden ingenomen op de N78. Dit zal buiten de spitsuren voor extra verkeershinder zorgen. De betreffende linksafslagstrook blijft toegankelijk, weliswaar in tijdelijk verkorte toestand. Deze werken starten op maandag 25 oktober en zouden ongeveer een week in beslag nemen.

Het asfalteren en markeren gebeurt bij droog weer, en zou ‘s nachts of tijdens een weekend kunnen gebeuren.

Weersgevoelig

Opgelet: wegenwerken zijn steeds onderhevig aan werf- en weersomstandigheden. De planning kan nog wijzigen.