Aanleg fiets- en faunapassage Vossenberg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt dit jaar een fiets- en faunapassage aan op de Europalaan in Dilsen-Stokkem, in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en het departement Omgeving. Sinds 22 juni vinden de eerste werken in de omgeving plaats, tot aan het bouwverlof. In de bocht van de Pannenhuisstraat worden dan twee nieuwe fietsoversteken aangelegd. De Europalaan zal vanaf eind augustus een half jaar onderbroken zijn tussen Opoeteren en Dilsen.

Dit project zorgt voor een veilige kruising van het fietspad van het voormalig kolenspoor met de gewestweg. Tegelijk ontstaat in de vallei een veilige faunaverbinding in het natuurgebied Vossenberg. Het fietspad en een brede faunapassage voor heel wat diersoorten zullen straks onder de Europalaan door lopen. Deze investering in fietsveilige en ecologisch waardevolle infrastructuur creëert een nieuw knooppunt voor een veiligere fietsverbinding met Dilsen-centrum.

Fietsverbinding Dilsen-centrum via Kruishoefstraat

Het nieuwe fietsknooppunt vormt straks ook de schakel voor een veilige fietsverbinding met Dilsen-centrum, die voortaan via de Kruishoefstraat en Pannenhuisstraat zal verlopen. Tussen de nieuwe fiets- en faunapassage en de bocht met de Pannenhuisstraat, worden de aanliggende fietspaden opgeheven op de Europalaan.

Ter hoogte van die bocht van de Pannenhuisstraat worden twee veilige fietsoversteken aangelegd.

Europalaan half jaar onderbroken vanaf eind augustus

De infrastructuurwerken aan de fiets- en faunapassage op de Europalaan starten in de loop van augustus 2020. De Europalaan zal daarbij ongeveer een half jaar onderbroken zijn voor doorgaand verkeer en fietsers tussen Opoeteren en Dilsen. Daarvoor wordt een omleiding voorzien via Neeroeteren. Voor de fietsers blijft het traject van de voormalige spoorwegbedding (F75) steeds open. Ter hoogte van de werkzone wordt er een veilige passage voorzien.