Aankoop compostbak of compostvat

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kan u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveert u uw huisvuilzak en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verschillende manieren, u kan het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop. Wie wil starten met thuiscomposteren, kan een compostvat of een compostbak aankopen via de gemeente.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente

Procedure

Compostvaten en bakken kunnen gekocht worden op de stedelijke werkplaatsen, Pannenhuisstraat 43, 3650 Dilsen-Stokkem.

Een gezin kan max. 3 compostbakken of -vaten aanschaffen per 5 jaar.

Bedrag

Compostvat: 30 euro
Compostbak: 60 euro