Aankomst uit buitenland - tijdelijk verblijf toerist

Maak een afspraak

Personen van vreemde nationaliteit die naar Dilsen-Stokkem komen voor een kort verblijf (bijvoorbeeld toeristen, zakenlui,…) moeten zich binnen de drie werkdagen na aankomst melden bij de dienst bevolking tenzij hij/zij verblijft in een hotel. Zij worden in het bezit gesteld van een aankomstverklaring of een bijlage 3-ter.

De aankomstverklaring van een EU- en EER-onderdaan is geldig voor 90 dagen vanaf binnenkomst. Deze van een niet-EU- en niet-EER-onderdaan is geldig voor de duur van het visum.

Wat meebrengen

  • uw afspraakkenmerk
  • identiteitskaart en/of internationaal paspoort (indien nodig met visum)
  • 2 recente pasfoto's met witte achtergrond. Let op: deze dien je zelf mee te brengen. Er worden geen pasfoto's gemaakt in het administratief centrum.