Culturele programmatie op locatie

Online aanvragen

Het stadsbestuur wil cultuur graag dichter bij de mensen brengen. Verenigingen die hieraan een bijdrage leveren door zelf een cultureel evenement te organiseren worden financieel ondersteund.

Dit kan door middel van het reglement 'toelagen voor culturele programmaties op locatie’ (ook gekend als ‘toelage programmatie op locatie’).

Wat moet je hiervoor doen?

  • Check of jouw evenement voldoet aan de voorwaarden in het reglement.
  • Vraag tijdig de toelage aan!

De aanvraag dient toe te komen:

• voor 1 december van het jaar dat voorafgaat voor programmaties tijdens het eerste kwartaal van het daarop volgende jaar
• voor 1 maart voor programmaties tijdens het tweede kwartaal van datzelfde jaar
• voor 1 juni voor programmaties tijdens het derde kwartaal van datzelfde jaar
• voor 1 september voor programmaties tijdens het vierde kwartaal van datzelfde jaar. 

Aanvragen ontvangen buiten de opgelegde indientermijn, komen niet in aanmerking voor een subsidie.