Het secretariaat staat in voor het opstellen en notuleren van de agendapunten van het college van burgemeester en schepenen. Ook de dagorde en notulen van de maandelijkse gemeenteraad worden door het secretariaat opgesteld. Verder vallen ook o.a. pacht en verzekeringen onder de bevoegdheden van deze dienst.

 

 

Medewerkers:

Secretaris:
Patrick Doumen

Medewerkers:
Lizette Janssen
André Verheyen
Rita Opdenakker (kabinet burgemeester)

 

Contact & openingsuren

 

 

 

     nieuws

        uit

          biblogo1   

logo dewissen

Logo_ocmwDilsen-Stokkem