Gewestplan

 

In 1980 werd het gewestplan Limburgs Maasland vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In dit plan is de bestemming van alle gronden vastgelegd (bv. woonzone, industriezone, landbouwzone, recreatiezone,...).

Het gewestplan kan enkel gewijzigd worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) (zie ruimtelijk uitvoeringsplan).

Het gewestplan kan u bekijken op de website www.gisvlaanderen.be/geovlaanderen, onder de rubriek 'ruimtelijke ordening'.

 

Contact

Stedelijke ontwikkeling

 

     nieuws

        uit

          biblogo1   

logo dewissen

Logo_ocmwDilsen-Stokkem